Thursday, December 21, 2017

Η ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ(ΣΔ) ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΔΕΞΙΑ

Η ΣΔ ανήκει στην πολιτική κατηγορία της Αριστεράς ως πεδίο συνάντησης των ιδεών, της προόδου, της δικαιοσύνης,  του περιορισμού των ανισοτήτων και των δικαιωμάτων.
Υπερασπίζεται τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους και είναι υπέρ  του διαχωρισμού Εκκλησίας και κράτους.
Στο "συνταξιοδοτικό" υποστηρίζει τις αρχές της ανταποδοτικότητας και της εγγύτητας προς το επίπεδο διαβίωσης κατά τον εργασιακό βίο.
Προτάσσει την πρωτοκαθεδρία της πολιτικής έναντι της οικονομίας.
Υποστηρίζει ένα μεταρρυθμιστικό και πολιτικό πρόγραμμα , στα πλαίσια του κοινοβουλευτισμού, με σκοπό τη  βελτίωση των υλικών ορών διαβίωσης του κόσμου της εργασίας ,την εμβάθυνση των δημοκρατικών και δικαιοκρατικών θεσμών, την πραγματική ισότητα των φύλων και το σεβασμό των έμφυλων ταυτοτήτων.
Προωθεί την παρέμβαση του κράτους  και τη θεσμοθέτηση ισχυρών θεσμών κοινωνικής προστασίας.
Αποκηρύσσει τη χρήση βίας , διαπνέεται από την ανεκτικότατα και το σεβασμό των ιδεών και των βιοτικών επιλογών του άλλου.
Υποστηρίζει τον κοινοβουλευτισμό.
Υιοθετεί την πολιτική αναδιανομής των πόρων.
Επεξεργάζεστε νέες μορφής του κρατους πρόνοιας.


Η δεξιά επαγγέλλεται την ανατροπή της πλουραλιστικής δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου.

Η ΣΔ διαφέρει από τη φιλελεύθερη δεξιά:
1) ως προς τις αντιλήψεις περί κοινωνικής δικαιοσύνης, κρατικής ρύθμισης της οικονομίας,
2) στην αδέσμευτη από το δημόσιο συμφέρον άσκηση του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, στη διατήρηση του ύψους της ανεργίας ως αναπτυξιακού αντιπληθωριστικού μέτρου. Στη μείωση της προοδευτικότητας των φόρων.
3) στην εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας, παιδείας και "κοινωνικής ασφάλισης".

Υπάρχει σαφής διάκριση της ΣΔ στις αναδιανεμητικές πολιτικές και στο λαϊκισμό (1).
Στο λαϊκισμό η ΣΔ αντιπαραθέτει το δημοκρατικό  εκσυγχρονισμό.

Η συντηρητική νεοφιλελεύθερη κριτική στη ΣΔ:
1) αμφισβητεί την ικανότητα των αναδιανεμητικών μηχανισμών στη μείωση των ανισοτήτων,
2) αποδίδει ευθύνη στο κράτος πρόνοιας για παραγκωνισμό της οικογένειας, της Εκκλησίας η των τοπικών κοινοτήτων ως συνεκτικών ιστών της κοινωνίας.
3) υποστηρίζει τη διάλυση του κράτους πρόνοιας.
Η ΣΔ αναδεικνύει την αναγκαιότητα του κρατικού παρεμβατισμού, την αναδιανομή του κοινωνικού πλούτου υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων.

Για τη δεξιά η ατομική πρωτοβουλία, οι δυνάμεις της αγοράς και της οικονομίας και η αύξηση της παραγωγικότητας συμβάλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.
Η ΣΔ αντιπαραθέτει τις αναδιανεμητικές πολιτικές, τον περιορισμό των ανισοτήτων, το κράτος πρόνοιας, τις κρατικές παρεμβάσεις και πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η ΣΔ υποστηρίζει την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αυτονομία του προσώπου, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, τις πολιτικές ελευθερίας, την αποκατάσταση του κοινωνικού κύρους των ΑΜΕΑ και τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών.
Αντιμάχεται τη δεξιά που υποστηρίζει την αναπαραγωγή των ταξικών διακρίσεων.

Η δεξιά εισηγείται απαγόρευση η περιορισμό της ελευθερίας του λόγου.
Η ΣΔ υπερασπίζεται ανεπιφύλακτα την εκφορά του λόγου, υπό τον όρο ότι αυτό δεν προκαλεί την τέλεση αξιόποινων πράξεων.  

Η δεξιά δεν διευκολύνει την ένταξη των κοινωνικά αποκλεισμένων (2).  Δεν ενισχύει τα δικαιώματα συμμετοχής, περιθωριοποιεί κοινωνικά ευάλωτες ομάδες τις οποίες αποκόπτει από την κοινωνική και οικ. ζωή.

(1) ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ
- υποκρύπτει ένα εχθρό των δημοκρατικών θεσμών,
- προκαλεί συσκότιση της ουσίας των προβλημάτων και προβάλει μια ψευδή εικόνα για τα αίτια και των δυνατοτήτων επίλυσής τους,
- τρέφεται από την οικ. κρίση,
- δημιουργεί διαιρετικές τομές (αγνός λαός – διεφθαρμένη ελίτ),
- απευθύνεται σε ευτελή ένστικτα: εκδικητικότητα, συνωμοσιολογία, μνησικακία.
ΛΑΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ
- διακινδύνευση δικαιωμάτων,
- διάβρωση δημοκρατικών θεσμών.(2) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
Η ανεργία, η αποξένωση από την αγορά εργασίας, η περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, οι κοινωνικές διακρίσεις,  η απουσία στοιχειωδών συνθηκών  αξιοπρεπούς διαβίωσης όπως η κατοικία , η υγειονομική φροντίδα, το ΕΕΕ, συνθέτουν το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού.
Στη ζωή του κοινωνικά αποκλεισμένου:
- αποκλείεται κάθε δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στην πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική, και οικ. ζωή.
- το κυριότερο πρόβλημα δεν είναι η απειλή κατά της βιολογικής επιβίωσης , αλλά η επίτευξη κοινωνικής επιβίωσης.
- είναι αδύνατη η άσκηση κοινωνικών, πολιτιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, η συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
Η μακροχρόνια ανεργία και ο κοινωνικά αποκλεισμένο αποτελούν συχνά μόνιμες καταστάσεις, ελάχιστα ανατρέψιμες και μη θεραπεύσιμες από κλασικές τεχνικές κοινωνικής ασφάλισης.

Τέλος  το μεταναστευτικό συνδέεται με νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού.
 
πηγή:
Η ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ σήμερα,
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΣ

Labels: ,

Friday, December 15, 2017

ΠΕΡΙ ΑΝΟΗΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

συνέχεια απ'ο εδώ

- Ψήφισαν για να αναδειχτεί ηγέτης σε ένα κόμμα που δεν υπάρχει.

- Αποδίδουν την υποχώρηση της σοσιαλδημοκρατίας στα κεντροαριστερά κόμματα στα οποία και οι ίδιοι συμμετέχουν και μάλιστα πανεπιστημιακοί.

- Εκφράζονται υπέρ της εκλογικής ανόδου του κινήματος αλλαγής για να συνεργαστεί με τη ΝΔ χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι θα είναι αξιοπρεπέστερο να ψηφίζουν κατ΄ ευθείαν δεξιά.

- Αλιβιζάτος, Σφυράκης ίσως κ. άλ. έδωσαν κύρος στην διαδικασία ανάδειξης, όμως εκ του αποτελέσματος, με την ανάδειξη της κ. Γεννηματά, φάνηκε το λάθος. Με άλλα λόγια αυτοί οι άνθρωποι ενεπλάκησαν στις εκλογικές διαδικασίες για να αλλάξει η ηγεσία και όχι να προκύψει μια από τα ίδια αλλά και ένας έντονος διχασμός στην κοινωνία και  με δύο κοινοβουλευτικές ομάδες.

Labels:

Saturday, November 25, 2017

ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ – HEALTH CLAIM

Είναι τρόφιμα τα συστατικά των οποίων συμβάλουν στην προστασία της υγείας όχι ως φάρμακα αλλά μέσω της διατροφής.
Η διαδικασία πιστοποίησης τους προβλέπεται από τους  ΚΑΝ. 1924/2006 και 432/2012 ΕΚ και δίνεται η δυνατότητα αναγραφής στη συσκευασία.

ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ


Στη συνεδρίαση της Επιτροπής για τα Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα (HPMC) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), που έλαβε χώρα στο Λονδίνο στις 07/07/2015, αποφασίστηκε ομόφωνα και έγινε αποδεκτή στην κατηγορία των παραδοσιακών φαρμάκων φυτικής προέλευσης, η φαρμακευτική «μονογραφία» της Μαστίχας Χίου, με δύο θεραπευτικές ενδείξεις:
1.δυσπεπτικά προβλήματα
2.δερματικές φλεγμονές και επούλωση δερματικών πληγών.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:

Υπάρχουν ελληνικά ελαιόλαδα με "ισχυρισμούς υγείας" - "health claim" λόγο της μεγάλης περιεκτικότητας ευεργετικών φαινολών - ελαιοκανθάλη (α) και ελαιασίνη.
Άλλα φαινολικά συστατικά: υδροξυ - τυροσόλη ή τυροσόλη, ελαιοευρωπαίνη.
Το ελαιόλαδο μπορεί να πιστοποιηθεί για τρεις (3) ισχυρισμούς υγείας:
1) διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων χοληστερίνης λόγο της περιεκτικότητας σε ακόρεστο ελαικό οξύ
2) η βιταμίνη Ε συμβάλει στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες,
3) οι φαινόλες του ελαιόλαδου, όπως παραπάνω αναγράφονται, συμβάλουν στην προστασία των λιπιδίων του αίματος από το οξειδωτικό στρες με την προϋπόθεση ότι το λάδι περιέχει τουλάχιστον 5
mg υδροξυτυροσόλης και παραγώγων της ανά 20 grs ελαιολάδου.
Ένα ελαιόλαδο μπορεί να φέρει στην ετικέτα του και τους τρείς ισχυρισμούς υγείας εφ΄ όσον έχουν πιστοποιηθεί.

Πιστοποιημένα τρόφιμα με ισχυρισμούς υγείας:
- εξασφαλίζουν και προστατεύουν την υγεία του καταναλωτή,
- αποφέρουν μεγαλύτερη ωφέλεια στον παραγωγό λόγο της διάκρισης και της αυξημένης τιμής του προϊόντος.

 Καλόν είναι:
- να προτιμώνται πιστοποιημένα τρόφιμα με ισχυρισμούς υγείας,

- να αποφεύγεται η προμήθεια τροφίμων απο "τηλεπωλήσεις" και η ενημέρωση από  παραγωγούς η εμπόρους με «πληρωμένους» τηλεοπτικούς χρόνους.

Σημειώνεται ότι με ανάλογο τρόπο πιστοποιούνται και ισχυρισμοί διατροφής π.χ. "κλινικά αποδεδειγμένο ότι μειώνει τη χοληστερίνη", "light", "χωρίς ζάχαρη" κ. άλ. 

(α):΄Εχει γραφεί ότι η "Λιανολιά Κέρκυρας"  ότι υψηλή περιεκτικότητα αιλεοκανθάλης ανερχόμενη ακόμη και μέχρι το 1gr ανά κιλό ελαόλαδο.
Σίγουρα υπάρχουν και άλλεσ ποικιλίες που πρεόι να διερευνηθούν.Labels:

ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ, ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΞΙΟΙ Η ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΟΜΈΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ?

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διεξάγει έναν ακήρυχτο ταξικό πόλεμο υπέρ των χαμηλότερων στρωμάτων και σε βάρος των ευπορότερων".
Γ. Κυρίτσης, βουλευτής.

Ποιό είναι το εισοδηματικό όριο των δύο στρωμάτων?

Έχει ταξικό πρόσημο η πολιτική:
που κόβει το ΕΚΑΣ, αυξάνει το ΦΠΑ στο 24%, μειώνει το αφορολόγητο, περικόπτει κατά 18% τις συντάξεις, αυξάνει τον ΕΜΦΙΑ όσων κατέχουν ακίνητα σε φτωχές περιοχές, μειώνει αποδοχές αυξάνει φόρους και ιδιαίτερα έμμεσους, δεν ασκεί κανέναν έλεγχο στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, η διανομή μερισμάτων  μεταφέροντας ποσά από φτωχούς σε φτωχότερους?


«Όταν λέμε μεσαία στρώματα εννοούμε ανώτατο ατομικό εισόδημα 7.500 ευρώ».
Θεανώ Φωτίου

Χουλιαράκης  και Τσακαλώτος δήλωσαν ότι συνειδητά υπερφορολόγησαν τα μεσαία στρώματα (δηλ. ατομικά εισοδήματα 7.500 ευρώ)  για να αντιμετωπίσουν τη ανθρωπιστική κρίση (που όμως δεν απέφυγαν).

Δηλ συνειδητά:
- υπερφορολόγησαν εισοδήματα 7.500 ευρώ?
- φτωχοποίησαν εκείνους που ήθελαν να προστατεύσουν?

Labels:

Tuesday, November 21, 2017

ΜΟΝ ΠΑΛΕΡΑΝ – ΚΡΑΝ ΜΟΝΤΑΝΑ, 2017, ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ

συνέχεια από εδώ

- Αναστασιάδης  - Ακιντζή

- Εγγυήτριες δυνάμεις: Κοτζιάς, Τσαβούσογλου, Τζόνσον.

- Αίντα, νορβηγός διπλωμάτης, ειδικός μεσολαβητής, εκπρόσωπος Γκουτιέρες, βρετανικής εμπνεύσεως , με πολλά ερωτήματα ως προς τη στάση του απέναντι στην Τουρκία.

- Παρατηρητές ΕΕ: Φεντερίκα Μογκερίνη, Φρανς Τίμερμανς, αντιπρόεδρος ΚΟΜΙΣΙΟΝ.

ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ

- η αναγωγή των εγγυήσεων σε μείζον θέμα. Το ζήτημα της ασφάλειας, των εγγυήσεων, των παρεμβατικών δικαιωμάτων  και της παραμονής στρατιωτικών δυνάμεων δεν έπρεπε να πάρει μεγάλες διαστάσεις γιατί έχουν περισσότερο συμβολικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα. Και τούτο γιατί η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας ελάχιστα καθορίζεται από τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις διεθνείς συμβάσεις. Καθορίζεται από το συσχετισμό δυνάμεων το διεθνές περιβάλλον και τις διπλωματικές ισορροπίες.

- για πρώτη φορά διατυπώθηκαν απόψεις για μηδενικές εγγυήσεις, δικαιώματα και στρατό. Έχει γραφεί ότι ο Τσαβούσογλου συζητούσε το τέλος των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων και επιστροφή στη Συνθήκη του 1960 (960 έλληνες στρατιωτικοί και 650 τούρκοι).

- η αλλαγή πολιτικής του Προέδρου Αναστασιάδη εν΄ όψει των εκλογών του Φλεβάρη του 2018 και η διάρρηξη των σχέσεων εμπιστοσύνης με τον Ακιντζή λόγο και της εξάρτησης του δευτέρου από την Τουρκία. Σημειώνεται ότι υπήρξε υποστηρικτής του Σχεδίου Ανάν.

- η Τουρκία που κατέληξε να απαιτεί εγγυητική κηδεμονία, εξίσωση ελλαδιτών και τούρκων (διακίνηση εγκατάσταση, απόκτηση περιουσίας), η άρνησή της να αποχωρήσει από την Κύπρο και να αποποιηθεί ενδεχόμενα δικαιώματα από τον ενεργειακό πλούτο.

- τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της Βρετανίας.  

 ΤΙ ΧΑΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΙ ΔΙΑΚΥΒΕΥΕΤΑΙ

- Μόρφου άλλη μία χαμένη πατρίδα.

- Εμπόδια στην επιστροφή της Αμμοχώστου.
Η Τουρκία μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων δέχεται την επιστροφή κατοίκων σε τρία (3) μαρωνικά χωριά (Αγία Μαρίνα Συλλουρίας, Καρπασία, Ασώματος) και 16.000 κατοίκων στην Αμμόχωστο υπό τουρκική διοίκηση.

- Επεκτείνεται ο εποικισμός και η λύση του περιουσιακού γίνεται περισσότερο δυσχερής με την ανοικοδόμηση κατεχομένων ακινήτων.

- Είναι περισσότερο πιθανή παρά ποτέ η προσάρτηση των κατεχομένων, παραμένοντας στρατηγική επιδίωξη η συνολική κατάληψη της Κύπρου.

- Απομακρύνεται η επιδίωξη ενότητας του Κυπριακού Κράτους με περισσότερο πιθανή τη διχοτόμηση.

Labels:

Wednesday, November 15, 2017

«ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ»

1) Η φύση, όπως και η εργασία, μετατρέπεται σε εμπόρευμα στην περίοδο του καπιταλισμού.
Tα ακραία καιρικά φαινόμενα, συμβαίνουν συχνότερα, η έντασή τους είναι αυξανόμενη και οι καταστροφές μεγαλύτερες και περισσότερες.
Τυφώνες:
Μαρία, 9/2017 Πουέρτο Ρίκο,
Ίρμα, 9/2017,Καραιβική, Πουέρτο Ρίκο, Δομικανική Δημοκρατία, Αιτή, Κούβα, Φλόριντα - 5,
Χάρβει, 8/2017, Τέχας - 4,
Σάντι, 10/2012, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσει - 3,
Αικ, 9/2008, Τέξας, Αρκάνσας, Λοιζιάνα - 4,
Ρίτα, 9/2005 Τέξας, Λουζιάνα - 5,
Κατρίνα, 8/2005, Φλοριντα, Λοιζιάνα, Αλαμπάμα - 5,
Ιβάν 9/2004, Φλοριντα, Αλαμπάμα - 5,
Άντριου, 8/1992, Λουιζιάν, Φλόριντα - 4,
Μπόλα, 11/1970, Μπγκλαντές (1.000.000 νεκροί),
Σαν Φιλιπε,1928, Πουέρτο Ρίκο,
Αλισον, 2001, Τέξας,

2) Οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι μειώνονται, οι βροχές γίνονται καταρρρακτώδεις, τα νερά απορρέουν και δεν εμπλουτίζουν τις υπόγειες δεξαμενές.
Το νερό μετατρέπεται σε εμπόρευμα και οι ΔΕΥΑ σε κερδοσκοπικούς οργανισμούς, με αυξήσεις τιμών , από διαχειριστές ενός δημόσου αγαθού.
Ανάλογη θα είναι και η αντιμετώπιση του νερού άρδευσης.
Τα ορυκτά καύσιμα εξαντλούνται σε μερικές 10-ετιες.

3) "Μέσα σε 25 χρόνια εξαφανίστηκαν 1,2 δις στρμ. δασικών εκτάσεων, ο αριθμός πουλιών, θηλαστικών, ερπετών, και ψαριών μειώθηκε κατά 29%, η ποσότητα προσβάσιμου πόσιμου νερού μειώθηκε κατά 25%, η επιφάνεια των νεκρών ζωνών των ωκεανών, όπου το οξυγόνο9 έχει σχεδόν εξαφανιστεί, αυξήθηκαν κατά 75%".  
ΤΑ ΝΕΑ 14/11/2017


Labels:

Saturday, November 11, 2017

ΛΕΥΚΟ Η ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΔΩ

- ΠΟΥ ΣΤΡΕΦΕΙ Τα ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

- ΠΟΥ ΕΞΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΕΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΜΑΔΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ  ΚΟΣΤΙΣΑΝ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ, ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ..

- ΠΟΥ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ ΗΔΗ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΑ (3) ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ.

- ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΕΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΕΙ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟ ΕΕΕ, ΤΟ ΕΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.

- ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ ΤΟ ΕΣΥ ΝΑ ΚΑΤΓΑΡΡΕΕΙ.

- ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΡΑΘΡΩΝΕΙ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.


Labels:

Wednesday, November 08, 2017

Απαντήσεις σε πρωθυπουργό

Δεν υπηρετείτε τις ίδιες αξίες με τον Τράμπ και τον Κάστρο.

Δεν έχετε κανένα ρόλο στις σχέσεις ΕΕ - Τουρκίας, ούτε στις συζητήσεις
SPD kai CDU/CSU.

Πασχίζετε να διαφοροποιηθείτε από τη ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη χωρίς να τα καταφέρνετε.

Παρά τη δημοσκοπική σας κατάρρευση δεν αλλάζετε πολιτική

Δεν είστε υπερήφανος με την  εξόντωση των ήδη εξαθλιωμένων πολιτών από τις επιπτώσεις των 3 μνημονίων και την περαιτέρω φτωχοποίηση  ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων.
Υπερφορολογείται κατώτερα εισοδηματικά στρώματα αναδιανέμοντας το πλεόνασμα υπέρ των ολίγων.

Έχετε ευθύνη, μαζί με άλλους, που τα μνημόνια, η επιτροπεία, οι "μεταρρυθμίσεις κατ΄απαίτηση των δανειστών έγιναν πολιτική κανονικότητα και πραγματικλότητα.

Υπερβάλατε προεκλογικά για να "ανέβετε" και συνθηκολογήσατε για να παραμείνετε.
Παρ΄ όλα αυτά "ανεβήκατε" και παραμένετε γιατί στην κοινωνία δεν διαμορφώθηκε ένα ιδεολογικό - πολιτικό ρεύμα που θα μπορούσε να αποτελεσει κάποια λυση.

"Αποφορτίσατε" τους προηγούμενους που ψήφισαν μνημόνια από τις ευθύνες τους για σας δεν θα βρεθεί κάποιος να κάνει το ίδιο.

Δεν είναι δίκαιο και δεν κοινωνικό κράτος το ΕΕΕ, το ΕΚΑΣ, τα βοηθήματα, η αύξηση των εισφορών και η μείωση των συντάξεων και η περικοπή του ΕΚΑΣ, η αύξηση οτυ ΕΜΦΙΑ στις φτωχές περιοχές και η μείωση στις ακριβές περιοχές, η δημιουργία πλεονασμάτων πέραν των απιτήσεων των δανειστών.

Δεν θεσμοθετείτε και δεν θέλετε να προστατεύσετε τις περιουσίεςκαι τις κατοικίες φτωχών ανθρώπων για να ικανοποιήσετε τους δανειστές - τρίτη αξιολόγηση - και τα μεγάλα funds που θέλουν να "επενδύσουν" και να εξαγοράσουν σε εξευτελιστικές τιμές - αξίες τα "κόκκινα" δάνεια..

Ήταν λάθος την Παρασκευή να επιχειρηματολογείτε για τη αναγκαιότητα του «νόμου Παρασκευόπουλου» περί αποσυμφόρησης  των φυλακών και τη Δευτέρα ο αρμόδιος πρώην υπουργός  να δηλώνει ότι πρέπει να καταργηθεί.

Είναι λάθος να εφαρμόζεται νεοφιλελεύθερη πολιτική και υπερφορολόγηση.

Γνωρίζετε ότι θα «πέσετε» αν δεν αλλάξετε πολιτική.
Οι πλειστηριασμοί θα είνια μια αιτίατης πτώσςης  όπως των προηγούμενων ήταν ο ΕΜΦΙΑ.

Δεν είναι και σίγουρο ότι την επομένη θα είστε και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
("Πάντα οι άνθρωποι επιδιώκουν να βελτιώσουν τη ζωή τους αλλάζοντας αρχηγό").
ΗΓΕΜΟΝΑΣ  - ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ  Labels:

Monday, November 06, 2017

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

- Καθυστερούν τη χορήγηση 360.000 συντάξεων και εφ΄ άπαξ  για να εξασφαλίζουν πλεόνασμα και για να χρησιμοποιήσουν να πληρώσουν μισθούς και συντάξεις από τα αποθέματα (ταμείο εφ΄ άπαξ  2 δισ. αποθέματα), αν χρειαστεί.
Για τη πολύχρονη καθυστέρηση δεν καταβάλουν τόκους ούτε προσωρινή σύνταξη (επικουρικό: καθυστέρηση 50 μήνες).
Παρανόμως παρακαρατούν ποσά από από την "επικουρική σύνταξη" για υγειονομική περίθαλψη.

- Δεν εφαρμόζουν τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων. Ακόμη δεν έχουν καταβληθεί και κανένας δεν ξέρει πότε,  οι διαφορές της κράτησης υγειονομικής περίθαλψης που υπολογιζόταν με λάθος τρόπο ούτε οι  διαφορές από την κατάργηση της  εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων  και η όποια ακόμη δεν έχει καταργηθεί παρά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου.

- Το ΣΤΕ δεν συνεδριάζει για τη συνταγματικότητα η όχι του νόμου Κατρούγαλου μετά την προσφυγή πάνω από 30 οργανώσεων και ιδιωτών.  Σημειώνεται ότι ο νόμος αυτός έχει επιφέρει 22 περικοπές και μέχρι σήμερα  έχει υποστεί 19 τροποποιήσεις και ακόμη είναι δυσχερής η εφαρμογή του.
Μετά τη χορήγηση των πρώτων συντάξεων με το νόμο Κατρούγκαλου φαίνεται οι περικοπές να είναι περισσότερες από τις εξαγγελλόμενες.

- Δεν καταβάλουν το πλεόνασμα η μέρος τους στο ασφαλιστικό σύστημα όπως προβλέπεται.

περισσότερα εδώ, εδώ και εδώ.

Labels:

Sunday, November 05, 2017

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Μ΄ΑΥΤΟΥΣ...

- που είναι πολιτικοί «γυρολόγοι» υπηρετώντας ακόμη και αντιδραστικές παρατάξεις για να επιβιώσουν η να διασωθούν , αν διασωθούν, πολιτικά.

- που ψήφισαν μνημόνια και μνημονιακούς νόμους και έβλαψαν τη Χώρα και τους πολίτες τους ανεπανόρθωτα.

- που έζησαν παρασιτικά και με δανεικά και αγύριστα μέχρι που έβαλαν την προβοσκίδα τους στα ταμεία του δημοσίου.

- που νομίζουν ότι  ξέρουν επειδή διαβάζουν εφημερίδες και ότι κάνουν πολιτική με τα κοινωνικά δίκτυα  και τα «
likes”.

- που δεν δούλεψαν ποτέ τους, δεν σπούδασαν και δεν καταπονήθηκαν ποτέ.

- που μισούν τους φτωχούς ανθρώπους και αυτούς που εμφανίζουν «ετερότητες».

- που περπατάνε στις πλατείες της πόλης χωρίς να πηγαίνουν πουθενά.

- που δεν έκαναν τίποτα για την πόλη πέραν της επιβάρυνσης της από τα απόβλητά τους

Labels: